Wykonanie projektu i instalacji systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o urządzenia producenta Bosch. Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostarczenie wraz z montażem oznakowania ppoż., gaśnic i hydrantów dla kompleksu hal magazynowych ILS Sp. z o.o.