PRZEGLĄD/KONSERWACJA/SERWIS

 • Bierne zabezpieczenie ppoż.

 • Gaśnice

 • Hydranty wewnętrzne

 • Hydranty zewnętrzne

 • Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP)

 • Systemy detekcji CO LPG

 • Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

 • Systemy oddymiania garaży

 • Drzwi przeciwpożarowe

 • Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

 • Systemy oddymiania klatek schodowych

 • Detekcja gazu

 • Bramy przeciwpożarowe

 • Kalibracje detektorów CO LPG METAN

 • Zawory hydrantowe

 • Zbiorniki przeciwpożarowe

 • Pompownie przeciwpożarowe

 • Stałe urządzenia gaśnicze

 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

 • Pomiary akumulatorów zasilania awaryjnego

 • Naprawa urządzeń

PROJEKTY I DOKUMENTACJA

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

 • Audyt i ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego

 • Plany ewakuacji

 • Operaty przeciwpożarowe

 • Próbne ewakuacje ludzi z budynku

 • Uzgodnienia dokumentacji z Rzeczoznawcą PPOŻ

 • Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

 • Doradztwo techniczne

 • Dobór i rozmieszczenie urządzeń

 • Przygotowanie budynku do odbioru przez PSP

 • Konsultacje z Rzeczoznawcą PPOŻ

 • Scenariusze rozwoju pożaru

 • Opiniowanie projektów

 • Oceny Zagrożenia Wybuchem

 • Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

STOIMY NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA