NOWE LOGO

Zmiana logo i całej identyfikacji wizualnej jest efektem dynamicznego rozwoju marki STRAŻPOL oraz przeobrażeniem jej struktury na przestrzeni 15 lat obecności na rynku.

W nowym  logo zachowano prosty i techniczny charakter oraz kolorystykę i symbol, którym jest płomień. W ten sposób pokazaliśmy iż nasze logo ewoluowało czyli łączy tradycję z nowoczesnością, która nie oznacza odejścia od naszych korzeni.  Inspiracją do stworzenia znaku graficznego była otwarta tarcza, która symbolizuje Naszą Firmę – silną i otwartą na innowacyjność w branży bezpieczeństwa.

Zmiana logo firmy jest bardzo ważnym wydarzeniem w naszej działalności. To kolejny, duży krok do dalszych zmian, umacniania dotychczasowej pozycji na rynku oraz kontynuacja rozwoju firmy, którym jest dostarczanie wysokiej jakości usług PPOŻ i BHP.

Mamy nadzieję, że nowe logo w przyjazny sposób będzie wizualizować markę STRAŻPOL.

Law 6

STRAŻPOL SP. Z O.O.

Działamy w branży ochrony przeciwpożarowej od 2009 roku. Nasz zespół tworzą doświadczeni inżynierowie i technicy pożarnictwa, specjaliści BHP oraz wykwalifikowani serwisanci i monterzy sprzętu ppoż.

Mamy za sobą wiele zakończonych sukcesem projektów realizowanych na różnego rodzaju obiektach. Od centrów handlowych i marketów, przez obiekty przemysłowe i centra logistyczne, do hoteli, placówek oświatowych, budynków biurowych i administracji państwowej.

PROJEKTUJEMY

Wykonamy dokumentację projektową systemów niskoprądowych w obiektach powstających lub aktualizację dokumentacji w obiektach istniejących. Przygotujemy fachowy projekt instalacji ppoż., doradzimy jakie urządzenia będą optymalne i przygotujemy instrukcję zachowania w razie pożaru. Współpracujemy również w uzgodnieniu ze Strażą Pożarną oraz rzeczoznawcą ds. ppoż.

Dbamy aby nasze rozwiązania były optymalne. Stosujemy wyłącznie sprawdzone materiały od sprawdzonych producentów, dzięki czemu możemy realizować oferowane przez nas usługi na wysokim poziomie.

projektujemy
dostarczamy

DOSTARCZAMY

Dostarczamy pojedyncze urządzenia jak i całe kompletne systemy. Służymy fachowym doradztwem technicznym dot. montażu, uruchomienia, serwisu i konserwacji zakupionego sprzętu.

MONTUJEMY, URUCHAMIAMY, SERWISUJEMY

Wykonujemy integrację i uruchomienia systemów w oparciu o przedstawione założenia w scenariuszu pożarowym i wytycznych dokumentacji projektowej.

Wykonujemy oprzewodowanie tras kablowych, montaż urządzeń i modernizacje systemów niskoprądowych. Możemy zaproponować Państwu regularną konserwację wszystkich instalacji czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także ich serwis poinstalacyjny. Czynności serwisowe i przeglądy konserwacyjne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, wytycznymi producenta i DTR urządzenia.

montujemy

ZESPÓŁ INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 • projekty instalacji sygnalizacji pożarowej

 • ocena zagrożenia oraz dokument zabezpieczenia przed wybuchem

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 • audyty ppoż., próbne ewakuacje

 • operat ppoż. w trybie ustawy o odpadach

 • scenariusz pożarowy

DZIAŁ TECHNICZNY (WYKONAWSTWO, KONSERWACJA I SERWIS)

 • instalacja systemu sygnalizacji pożarowej

 • system oddymiania klatki schodowej

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

 • systemy awaryjnego oświetlenia

 • doradztwo techniczne

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

 • uzgodnienia dokumentacji, opinie, oceny, konsultacje

 • ekspertyzy techniczne dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

DZIAŁ BHP

 • kompleksowa obsługa BHP firm

 • szkolenia okresowe BHP

 • szkolenia wstępne BHP

STOIMY NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA