SZKOLENIA BHP

  • Szkolenia okresowe BHP

  • Szkolenia wstępne BHP

  • Szkolenia pierwsza pomoc

  • Szkolenia ochrona przeciwpożarowa

  • Kompleksowa obsługa BHP firm

  • Inspektor BHP w obiekcie

  • Analiza stanu bezpieczeństwa

  • Dokumentacja powypadkowa

  • Instrukcje stanowiskowe

  • Ocena ryzyka zawodowego

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa, audytu, szkolenia, i nadzoru – skontaktuj się z nami, email: biuro@strazpol.com.pl

STOIMY NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA