Szkolenia specjalistyczne


Prowadzimy wszelkiego rodzaju szkolenia specjalistyczne, związane z ochroną przeciwpożarową oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Potrafimy zorganizować nietypowe szkolenia, w zależności od potrzeb klienta, choćby np.:

  • szkolenie nt. Komisje kwalifikacyjne – bezpieczeństwo pożarowe,
  • szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • szkolenie nt. postępowania w przypadku zdarzeń potencjalnie awaryjnych na stacji paliw,
  • inne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.