Szkolenia BHP


Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP. Proponujemy naszym klientom przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych:

  • dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • oraz inne.

Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów i prezentacji multimedialnych.
Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej.
Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie naszej firmy jak i u klienta.
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu kursu.