Realizacja zaleceń pokontrolnych PSP


Zajmujemy się dostosowaniem obiektu do zaleceń wydawanych przez Państwową Straż Pożarną. Na życzenie klienta nadzorujemy, a także sami wykonujemy prace związane z poprawą bezpieczeństwa w budynku.