Wykonawstwo i naprawa SO


Instalujemy systemy oddymiania (również z opcją napowietrzania, przewietrzania) w obiektach na podstawie własnych lub istniejących projektów. Oferujemy:

  • montaż nowych SO
  • rozbudowa istniejących SO
  • modernizację istniejących SO
  • pierwsze uruchomienie wraz ze sprawdzeniem systemu i elementów liniowych SO
  • naprawę istniejących SO

Powyższe usługi świadczymy w zakresie systemów: D+H, Mercor, Polon-Alfa, AFG i innych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu naszych usług, sami zajmujemy się montażem SO w powierzonych nam obiektach. Prowadzimy roboty budowlane zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz nie zakłócając funkcjonowania obiektu.