Projektowanie SO


Nasze rozwiązania dostosowujemy do potrzeb klienta. W zależności od konstrukcji budynku realizujemy oddymianie poprzez okna oddymiające dachowe, okna oddymiające elewacyjne lub klapy dymowe. Oferujemy również system napowietrzania za pomocą drzwi lub okien. Dodatkową opcją przy oknach oddymiających i klapach dymowych jest funkcja przewietrzania.
Nasze projekty i instalacje opieramy na produktach sprawdzonych firm, posiadających wymagane certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, jednocześnie spełniające wymagania Polskich Norm:

  • D+H
  • POLON-ALFA
  • AFG
  • MERCOR
  • i inne.

Sporządzamy projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.