Systemy PPOŻ


Nasi monterzy, technicy nadzoru i inżynierowie posiadają doświadczenie zdobyte na obiektach przemysłowych, biurowych i użyteczności publicznej. Powierzamy wykonanie usług najlepszym specjalistom w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych, będących rdzeniem naszej firmy. Osoby te posiadają szereg certyfikatów i uprawnień, które dowodzą ich kompetencji. W ramach naszych usług stosujemy najwyższej klasy zabezpieczenia techniczne.