Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych


Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych (Φ25, Φ33, Φ52) zgodnie z Polskimi Normami. Badanie wykonujemy bezpośrednio u klienta lub w naszym zakładzie w Ostrołęce(po wcześniejszym ustaleniu terminu). Na czas wykonywania badania zapewniamy ciągłość ochrony obiektu, polegającej na pozostawieniu naszych węży zastępczych.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas badania:

  • oględziny zewnętrzne węża,
  • wykonanie próby ciśnieniowej,
  • suszenie mechaniczne
  • naklejenie firmowej etykiety z datą badania i terminem ważności oraz wystawienie protokołu powykonawczego.
  • Kontrolka badania węża

    Kontrolka badania węża

  • Protokół z badania węży

    Protokół z badania węży

Do wykonywania badań wykorzystujemy przenośną pompę ręczną do prób ciśnieniowych firmy KRESAF.

Zestaw do badania węży z pompą PPR-1

Zestaw do badania węży z pompą PPR-1

 

Dodatkowo zajmujemy się złomowaniem sprzętu gaśniczego i unieszkodliwianiem (utylizacją) odpadów powstałych w wyniku wycofania tegoż sprzętu z użytkowania po zakwalifikowaniu go do likwidacji.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):
§3.4 Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych