Przegląd i konserwacja gaśnic


Oferujemy przeglądy i konserwację gaśnic przenośnych oraz przewoźnych (agregatów) bezpośrednio u klienta lub w naszym zakładzie w Ostrołęce(po wcześniejszym ustaleniu terminu). W przypadku stwierdzenia przez naszych konserwatorów uszkodzenia gaśnic lub wymaganej prawnie ich naprawy, zapewniamy ciągłość ochrony obiektu. Polega ona na pozostawieniu naszych gaśnic zastępczych na czas naprawy.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas kontroli:

  • oględziny zewnętrzne gaśnicy,
  • sprawdzenie czytelności, kompletności i prawidłowości napisów na etykiecie,
  • sprawdzenie stanu węża i prądownicy,
  • dla gaśnic pojemności zbiornika powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,

naklejenie firmowej etykiety „kontrolka gaśnicy” oraz wystawiamy protokół z przeglądu i konserwacji.

  • Kontrolka przeglądu

    Kontrolka przeglądu

  • Protokół przeglądu gaśnic

    Protokół przeglądu gaśnic