Normatyw wyposażenia


Opracowujemy normatyw wyposażenia obiektu w gaśnice, określający zasady rozmieszczania ilościi rodzaju  gaśnic, odpowiednich do specyfiki danych pomieszczeń w obiekcie. Dokument służy do nadzoru nad poprawnym rozmieszczeniem sprzętu w obiekcie.