Naprawa warsztatowa gaśnic


Dokonujemy napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych (agregatów), które zostały użyte, są uszkodzone lub ich naprawa jest wymagana prawnie. Wszelkie tego typu prace wykonujemy w naszym zakładzie naprawczym w Ostrołęce, przy ul. Tuwima 19, w którym znajdują się następujące stanowiska:

 • demontażu,
 • czyszczenia zbiornika,
 • malowania,
 • montażu,
 • naprawy i ładowania,
 • badania szczelności.

Dodatkowo w naszym zakładzie znajdują się pomieszczenia magazynowe:

 • części zamiennych,
 • niesprawnych gaśnic,
 • naprawionych gaśnic.

W przypadku gaśnic, których zbiornik podlega okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonujemy badania, rewizje i legalizacje UDT.

Po wykonaniu naprawy przyklejamy firmową etykietę „DATA WYKONANIA OSTATNIEGO REMONTU”:

Data wykonania ostatniego remontu

Data wykonania ostatniego remontu


Co 5 lat gaśnice proszkowe podlegają generalnym przeglądom, tzw. naprawom gaśnic. Podczas naprawy są przeprowadzane takie same czynności jak w przypadku corocznej konserwacji oraz dodatkowo:

 1. sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części oraz wymiana uszczelek,
 2. wymiana środka gaśniczego na nowy i utylizacja starego,
 3. wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (dotyczy gaśnic typu Z),
 4. naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.