Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


W każdym obiekcie jest wyznaczona osoba, która jest odpowiedzialna za ewakuację. Nasza firma prowadzi szkolenia dla takich osób, aby znały one dokładnie swoje zadania i obowiązki w razie napotkanego zagrożenia. Po odbytym szkoleniu osoby będące na stanowisku odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji, będą czuły się pewniej co sprzyja szybkiej ewakuacji.

Przykładowy program szkolenia:

 1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne,
 2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
 3. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 4. Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru,
 5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji,
 6. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

 7. PODSTAWA PRAWNA

  Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.):

  Art. 2091.
  § 1. Pracodawca jest obowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  2. wyznaczyć pracowników do:
   1. udzielania pierwszej pomocy,
   2. wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  3. zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.