Doradztwo i montaż kurtyn przeciwpożarowych


Oferujemy doradztwo, sprzedaż i montaż kurtyn przeciwpożarowych. Wymiarujemy otwory w murze i dostosowujemy najlepsze rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. Do montażu i obróbki kurtyn używamy materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia, o klasie odpornościowej równej lub wyższej niż montowane kurtyny.
Zalety kurtyn przeciwpożarowych:

  • zamknięcie przeciwpożarowe otworów w ścianach oddzielenia pożarowego,
  • podział dużych przestrzeni na strefy pożarowe,
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe fasad,
  • zabezpieczenie przeciwpożarowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna,
  • zachowanie funkcjonalności obiektów przy zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpożarowej.

Kładziemy duży nacisk na estetykę wykonywanych przez nas prac.