Drzwi przeciwpożarowe


Nasza firma oferuje doradztwo, sprzedaż, dostawę i montaż oraz przegląd techniczny drzwi przeciwpożarowych. Montujemy drzwi zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, w różnych klasach odporności ogniowej. Do klasy odporności ogniowej zaliczamy dwa lub trzy główne kryteria (EI lub REI) oraz czas, w którym materiał zachowuje dane właściwości. W naszej ofercie znajdują się drzwi od EI30 do REI 120, gdzie:

  • R – nośność ogniowa,
  • E – szczelność ogniowa,
  • I – izolacyjność ogniowa
  • 30, 60, 90, 120 – ilość minut wytrzymałości.

Dodatkowo są kryteria uzupełniające: W – przepuszczalność promieniowania, M – odporność mechaniczna, C – samozamykalność, S – ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu.