Opracowywanie wystąpień


Opracowujemy wystąpienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej do instytucji państwowych, a także reprezentujemy naszych klientów w sprawie:

  • dróg pożarowych
  • wody do zewnętrznego gaszenia pożaru
  • pozwolenia na ustalenie Miejsca Zbiórki w czasie ewakuacji
  • i inne.