Opinie techniczne


Współpracując z gronem rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej wydajemy opinie na wszelkie tematy związane z branżą przeciwpożarową. Z uwagi na szeroki zakres zagadnień związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie ograniczamy się w konkretnej tematyce.