Wystąpienia


Opracowujemy wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy do instytucji państwowych, a także reprezentujemy naszych klientów w różnych kłopotliwych sprawach. Sporządzamy wystąpienia m.in. do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji państwowych.