Wykazy


Nasi specjaliści ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oferują sporządzenie następujących wykazów dla Twojej firmy:

  • wykaz prac wzbronionych kobietom,
  • wykaz prac wzbronionych młodocianym,
  • wykaz pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy,
  • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
  • wykaz prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby,
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy,
  • inne.