Rejestry


Nasi specjaliści ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oferują sporządzenie następujących rejestrów dla Twojej firmy:

  • rejestr wypadków przy pracy,
  • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
  • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
  • rejestr książek rewizyjnych urządzeń,
  • rejestr szkoleń w dziedzinie BHP,
  • rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
  • inne.