Przydział odzieży roboczej


Są takie branże i stanowiska pracy, gdzie pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odzież i obuwie robocze. Nasza firma wyręcza pracodawców lub wspólnie z nimi ustala rodzaje odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy występujących w firmie jest niezbędne oraz określa przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Przy ustalaniu rodzajów odzieży i obuwia roboczego pamiętamy przede wszystkim, że odzież ta i obuwie powinny być przydzielane pracownikom wykonującym prace, przy których:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • występują określone wymagania technologiczne, sanitarne i dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przyjęte w firmie okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego powinny być uzależnione od charakteru i warunków pracy na określonych stanowiskach pracy oraz związanych z nimi stopnia brudzenia i niszczenia tej odzieży oraz obuwia oraz wymagań technologicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podjęte przez nas działania dotyczące przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego są skonsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.

Obliczamy również wysokość ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.