Budowlany


Oferujemy pomoc na placach budowy. W przypadku wielu podwykonawców możemy pełnić funkcję koordynatora BHP oraz specjalisty do spraw BHP.
W zakres naszego działania wchodzą następujące elementy:

  • Opracowujemy wymagany plan BIOZ (generalny, jak i dla poszczególnych robót) oraz konieczne procedury i formularze,
  • Obejmujemy codzienną kontrolą i weryfikacją wszystkich pracowników – w tym podwykonawców,
  • Uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP.

Szkolimy klientów, podwykonawców (szkolenia codzienne i wstępne), przygotowujemy wymagania dla prac na pozwolenie oraz prac szczególnie niebezpiecznych (z otwartym ogniem, ograniczone przestrzenie, strefy zagrożenia wybuchem).

W ramach nadzoru budowlanego oferujemy również przegląd instalacji odgromowej.