Audyt BHP


Nasza firma prowadzi audyt BHP, który zapewnia weryfikację warunków miejsca pracy, dając pracodawcy informację o warunkach pracy i obszarach wymagających poprawy.

Podczas audytu BHP weryfikujemy zgodność warunków pracy z obowiązującymi przepisami. Wskazujemy również możliwe rozwiązania mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas przeprowadzania audytu, jesteśmy w stałym kontakcie z klientem, aby miał on pełną świadomość warunków panujących w jego środowisku pracy.

W ramach audytu analizie poddawane są:

  • regulamin pracy,
  • szkolenia bhp,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • gospodarowanie środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą roboczą,
  • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, wyniki badań środowiskowych,
  • rejestry wypadków przy pracy,
  • badania pracownicze,
  • podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ppoż. zakładu pracy.

Po przeprowadzeniu audytu BHP przedstawiamy naszym klientom raport zawierający obszary ryzyka, w których niezbędne jest wprowadzenie zmian, celem poprawienia bezpieczeństwa środowiska pracy.

Na życzenie klienta przeprowadzamy okresowe analizy stanu BHP.